පෙරේදා කොවිඩ් මරණ 09 ක්

පෙරේදා (11) දිනයේ කොවිඩ් මරණ 09 ක් වාර්තා වූ අතර, ඊයේ (12) දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වී තිබුණේ 162 දෙනෙක් පමණයි.

ඔවුන් සියල්ල දේශීයව හඳුනාගත් ආසාදිතයින්.

Previous articleවිදුලි බිල ගෙවීම සඳහා සහන ලැබිය යුතු කණ්ඩායම් සම්බන්ධව අවධානය
Next articleඉන්ධන බවුසරයක් පාලමෙන් පහළට පෙරළෙයි