පෙරේදා කොවිඩ් මරණ 09 ක්

පෙරේදා (11) දිනයේ කොවිඩ් මරණ 09 ක් වාර්තා වූ අතර, ඊයේ (12) දිනයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් වාර්තා වී තිබුණේ 162 දෙනෙක් පමණයි.

ඔවුන් සියල්ල දේශීයව හඳුනාගත් ආසාදිතයින්.