ත්‍රිරෝද රථ ඉන්ධන කෝටාව ඉහළට

ත්‍රිරෝද රථ සඳහා ඉන්ධන කෝටාව ඉහළ දැමීමට ජනාධිපතිවරයා අවසර ලබා දී තිබේ.

ඒ අනුව අදාළ ත්‍රිරෝද රථ ලියාපදිංචිය පළමුවනදා සිට ආරම්භ කෙරෙන අතර එය එළඹෙන 06 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

Previous articleඅද අර්ධ සූර්යග්‍රහණයක්
Next articleවට්ස්ඇප් යථාතත්ත්වයට