ඛණිජ තෙල් විශේෂ විධි විධාන සංශෝධන පනත බලාත්මකයි

පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වූ ඛණිජ තෙල් නිෂ්පාදන විශේෂ විධි විධාන සංශෝධන පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම ඔක්තෝබර් 26 වන දින සිට බලාත්මක කර ඇත.

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.