සියත කතුවැකිය

පත්තර කියවීමේ කලාවෙන් ඔබ්බට ගොස් ජනතාවගේ බුද්ධියට ආමන්ත්‍රණය කරන සියත අද (17) කතුවැකිය පහතින් නැරඹිය හැකිය.

අද සියත කතුවැකිය මගින්,

දවසේ කාටූන් විග්‍රහය

සමස්ථ ආර්ථික ගැටලුවලට විසදුම?

මේක දැන් අපරාධ ලෝකයක් වෙලා

සිරින්ජර් එහෙම නම් බෙහෙත් කොහොම ඇතිද?

ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහි විය යුතුයි – වරදකරුවන්ට නිසි දඩුවම් දෙන්න

යන මාතෘකා සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාව නැරඹිය හැකිය.