ජනතාවට IMF නිසා ප්‍රතිලාභ ලැබෙන බව කියන නාමල්

ජනතාවට ඉදිරි කාලයේදී IMF නිසා ප්‍රතිලාභ ලැබෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ පවසනවා.

ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ බේරුවල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමිනුයි.