වන අලි ප්‍රහාරයකින් පාසල් සිසුවෙක් මරුට

වන අලි ප්‍රහාරයකින් පාසල් සිසුවෙකු ජිවිතක්ෂයට පත්වී තිබෙනවා.

මෙලෙස ජීවිතක්ෂයට පත්වී ඇත්තේ අනුරාධපුර තලාව ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 15ක සිසුවෙකුයි.