අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම්ගේ මව මිය යයි

Share

මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසයේ නායක අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම්ගේ මව මරණයට පත්ව තිබේ. මිය යන විට ඇය 89 වන වියේ පසු විය.

මේ වන විට ඇයගේ දේහය Albert House Gardens, හි තැන්පත් කර ඇත.

Read more

Local News