පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂාවේ යෙදෙන ගුරුවරු 2000 ඉල්ලා විරෝධතාවයේ

සාමාන්‍ය පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂාවේ යෙදෙන ගුරුවරුන් දිවයින පුරා විරෝධතාවයන් හි අද නිරත වූ බව අප වාර්තාකරුවන් පවසනවා.

ඒ තමන්ට හිමි රුපියල් 2000 ප්‍රවාහන දීමනාව කප්පාදු නොකරන ලෙස ඉල්ලමිනුයි.

Previous articleදිඹුලාගල ආරණ්‍යය සේනාසනයේ යළිත් විදුලිය කපයි
Next articleමිය ගිය කැස්බෑවන් අදත් ගාලු මුවදොරට(VIDEO)