දුම්රිය වර්ජනයක් – දුම්රිය කිහිපයක් අවලංගුයි

ඊයේ (11) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වර්ජනයක නිරත වන බව ලොකොමොටිව් ඔපරේටින් ඉංජිනියර්ස් සංගමය පවසනවා.

ඒ අනුව සියලු දුම්රිය මාර්ගවල දුම්රිය කිහිපයක් අද උදෑසන අවලංගු වුණා.

Previous articleපළාත් කිහිපයකට වැසි
Next articleශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර තරගය අද