මන්ත්‍රී උද්දිකගේ වාහනයට වෙඩිතැබීමේ සිද්ධියේ විමර්ශන CIDයට

Share

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උද්දික ප්‍රේමරත්නගේ පෞද්ගලික මෝටර් රථය ඉලක්ක කර වෙඩිතැබීමේ සිද්ධියට අදාළ පරීක්ෂණ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාර දී තිබෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය සඳහන් කර ඇත්තේ පොලිස්පතිතුමාගේ නියෝග අනුව එම තීරණය ගෙන ඇති බවයි.

Read more

Local News