වසර දෙකක් තුළ පස් වතාවක් වන අලි ප්‍රහාරයන්ට ලක් වූ පාසල(VIDEO)

වසර 2ක් තුළ පස් වතාවක් වන අලි ප්‍රහාරයට ලක් වූ පාසලක් පිළිබඳව අපට වාර්තා වුණා.

ඒ ත්‍රීකුණාමලය සේරුනුවර ප්‍රදේශයෙන්.

මෙම පාසල නැවන වතාවක් ඊයේ (21) වන අලි ප්‍රහාරයකට ලක්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Previous articleඋද්ධමනය අඩු වීමට හේතු කියන සියඹලාපිටිය(VIDEO)
Next articleඅමෙරිකාවේ බස් රථ අනතුරකින් 2ක් මරුට(VIDEO)