සුළඟ නිසා බම්බලපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේ වහළට හානි

ඊයේ සවස ඇතිවූ අධික සුළං තත්ත්වය හේතුවෙන් බම්බලපිටිය දුම්රිය ස්ථානයේ වහලයෙන් කොටසක් ගසාගෙන ගොස් තිබෙනවා.

Previous articleනිපා වෛරසය හඳුනාගැනීමට අවශ්‍ය පරීක්ෂණ කට්ටල ගෙන්වීමට පියවර
Next articleසතුන් දඩයම් කළ පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු අත්අඩංගුවට