චීන මුහුදේ ඉදිකළ පාවෙන බාධකය ඉවතට

Share

චීනය දකුණු චීන මුහුදේ ඉදිකළ පාවෙන බාධකය ඉවත් කළ බව පිලිපීනය පවසනවා.

පිලිපීන ධීවර යාත්‍රාවලට ඇතුලුවීම වළක්වාලමින් ඉදිකළ මෙම බාධකය පිලිපීන ජනපතිගේ උපදෙස් මත ඉවත් කල බවයි පිලිපීන වෙරළාරක්ෂක බලකාය පවසන්නේ.

Read more

Local News