අයිස්ලන්තයේ ගිනි කන්දක් විදාරණය වෙයි

Lava explosions and billowing smoke are seen near residential buildings in the southwestern Icelandic town of Grindavik after a volcanic eruption on January 14, 2024. Seismic activity had intensified overnight and residents of Grindavik were evacuated, Icelandic public broadcaster RUV reported. This is Iceland's fifth volcanic eruption in two years, the previous one occurring on December 18, 2023 in the same region southwest of the capital Reykjavik. Iceland is home to 33 active volcano systems, the highest number in Europe. (Photo by Halldor KOLBEINS / AFP)

අයිස්ලස්න්තයේ ගිනි කන්දක් විදාරණය විම හේතුවෙන් ග්‍රින්ඩාවික් නගරයට ලාවා කාන්දු විම සිදු වුණා.

ඒත් සමඟ නිවාස ගොඩනැගිලි විනාශ වි ඇති අතර ජිවිත හානියක් වාර්තා වී නැහැ.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ වෙනත් කිසිදු නගරයකට ඉන් බලපෑමක් නැති බවයි.

එමෙන්ම මේ වන විට එම ප්‍රදේශයේ ලාවා ගලා යාම බොහෝදුරට නතර වී ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය පෙන්වා දෙන්නේ.

Previous article877ක් යුක්තියට කොටුවෙයි(VIDEO)
Next articleසිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට කඩුලු 4 ක ජයක්