කොළඹ වරායේ ගැන්ට්‍රි දොඹකර ක‍්‍රියාකරුවන් වර්ජනයක

අද වරාය ගැන්ට්‍රි දොඹකර ක‍්‍රියාකරුවන් වර්ජනයක නිරත වුණා.

ඒ තම තනතුරට අසාධාරණ ලෙස බඳවා ගැනීම් සිදු කිරීමට රජය උත්සහ දරන බව පවසමිනුයි.

Previous articleඅතිරේක ලේකම් සමන් රත්නායක CIDයට – කෙහෙළියටත් කැඳවීමක්
Next articleආසියානු ක්‍රිකට් කවුන්සලයේ පූර්ණ සාමාජිකත්වය ජපානයට