උණුසුමත් සමඟ චර්ම රෝග ඇති වීමේ අවදානම ඉහළට – වෛද්‍ය ඉන්දිරා කහවිට

Share

මේ දිනවල පවතින අධික උණුසුමත් සමඟ චර්ම රෝග ඇති වීමේ අවදානම ඉහළ ගොස් ඇති බව විශේෂඥ වෛද්‍ය ඉන්දිරා කහවිට පවසනවා.

කුඩා දරුවන් ඊට ගොදුරු වීමේ ඉහළ ප්‍රවණතාවක් ඇති බවයි වෛද්‍යවරුන් පවසන්නේ.

Read more

Local News