සුරා සැල් වසා තැබෙන දිනයන් මෙන්න

Share

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුදු උත්සවය නිමිත්තෙන් අප්‍රෙල් 12 සහ 13 දෙදින, දිවයින පුරා පිහිටි සුරා සැල් වසා තබන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.

Read more

Local News