ඉන්දුනීසියාවට සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක්

Share

ඉන්දුනීසියාවේ රුවන්ග් ගිනි කන්ද සක්‍රීය වී තිබෙනවා.

විධාරණය වෙමින් පවතින ගිනිකන්දේ කොටස් මුහුදට වැටී සුනාමි තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකි බවට සැකපළ කරන බැවින් සුනාමි අනතුරු ඇගවීමක් ද නිකුත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

1871 වසරේදී එලෙස විදාරණය වූ ගිනි කන්දේ කොටස් මුහුදට කඩාවැටීමෙන් සුනාමි අනතුරක් ද සිදුවුණා.

එම ගිනිකන්ද මේ වනවිට විදාරණය වී ඇති අතර ඉන් ලාවා සහ අළු විහිඳුවමින් පවතින බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරනවා.

ඉන්දුනීසියාව ලොව වඩාත්ම සක්‍රීය ගිනි කඳු පවතින ගිනි වළල්ල කලාපයේ පිහිටා තිබෙනවා.

Read more

Local News