ගෝන අං තට්ටු 18ක් සමඟ සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට

නුවරඑලිය සංචාරක නිකේතනයක තිබි ගෝන අං තට්ටු 18ක් සමඟ සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

 

ඒ අතර ගෝන කකුල් දෙකක්, සමනලුන්, මුහුදු බෙල්ලන්ගේ කවච විශාල ප්‍රමණයක් සහ පිඹුරු හැවක් ද තිබු බවයි නුවරඑලිය වනජීවි කාර්යාලය කියා සිටියේ.

සත්ව කොටස් සමඟ එම සංචාරක නිකේතනයේ කළමණාකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

සැකකරු අද (11) දින නුවරඑලිය මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.