නව වසරට අගමැතිගෙන් සුභාශිංසන

මාතෘ භූමිය වෙනුවෙන් රජය වෙහෙසෙන්නේ හා කැපවෙන්නේ මතු පරපුරේ අනාගතය වෙනුවෙන් බව නව වසරට සුබ පැතුම් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

 

No photo description available.