ප්‍රියංකා හා නික් විවාහය දෙසැම්බරයේ

ඉන්දීය සිනමා නිළි ප්‍රියංකා චොප්රාගේ විවාහය දෙසැම්බර් මාසයට කල් ගොස් ඇති බව බොලිවුඩ් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

චිත්‍රපට කීහිපයක රූපගත කිරිම් නිසා කාර්යබහුල වී ඇති නිසා ප්‍රියංකාගේ විවාහය මෙසේ කල්ගත වීමට හේතුවී ඇත.

ප්‍රියංකා සමඟ විවාහ විමට සිටින හොලිවුඩ් ගායක නික්ද ප්‍රසංග කිහිපයක් සඳහා මේ වනවිට කාර්යබහුල වී ඇති අතර, සිය විවාහය සඳහා ඉඩක් වෙන් කර ගැනීමට මේ වන විට නොහැකි වී තිබේ.

විවාහ උත්සවය රාජස්ථාන්හි මෙහෙරාගර්හි විවාහය පැවැත්විමට නියම්ත බව වාර්තාවේ.

ප්‍රියංකා හා නික්ගේ විවාහ ගිවිස ගැනීම පසුගිය අගෝස්තු මාසයේදී මුම්බායිහිදී සිදුවිය.