චාල්ස් – කැමිලා හමුවෙයි

පසුගියදා බ්‍රිතාන්‍ය කිරුළ හිමි චාල්ස් කුමරු සිය 70 වැනි ඡන්මදිනය සමරනු ලැබීණි.

ඒ සදහා පැවති උත්සවයකදි සාදයකට එක්වීමට චාල්ස් – කැමිලා යුවළ පසුගියදා කටයුතු කර තිබුණි.

රාජකීය යුවල මෙවර එක්ව සිටියේ යුදෙව් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වු කයින්ඩර්ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වැඩසටහනේ 80වැනි සංවත්සරය සඳහා වන අතර ඒ වෙනුවෙන් සාන්ත ජේම්ස් මන්දිරයේදී සුවිශේෂී තේපැන් සාදයක්ද සංවිධානය කර තිබුණි.

මෙහිදී කයින්ඩර්ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වැඩසටහන ඔස්සේ බ්‍රිතාන්‍ය වෙත සංක්‍රමණය වු යුදෙව් සරණාගතයන් සමඟින් අතීත සිදුවීම් ගැන සාකච්ඡා කිරීමටත්, චාල්ස් කුමරු කටයුතු කෙරුණි.