රනිල්ගේ අමාත්‍යාංශයේ නම කියන හැට් නාමල් කියයි

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දරණ අමාත්‍යාංශයේ නම කීමට පවා විනාඩි දෙකක කාලයක් ගතවන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කරයි. අයවැය කාරක සභා විවාදයට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජාතික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික කටයුතු,නැවත පදිංචි කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන, උතුරු පළාත් සංවර්ධන, වෘත්තීය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන සහ යෞවන කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරයි.

එසේම මේ වන විට ජාතික තරුණ සේවා සභාව සිරිකොත කාර්යාලයක් බවට පත් කර ඇති බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

වත්මන් ආණ්ඩුවේ ගතවූ වසර හතරක කාලය තුළදී ජනතාවට අසත්‍ය පවසා නොමග යැවීමට කටයුතු කළ බවත්, මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට දොස් පැවැරීමට කටයුතු කළ බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

ඉතිරිව ඇති සුළු කාලයේදී හෝ ජනතාවට සහන ලබාදීමට කටයුතු කරන්නැයිද ඔහු සඳහන් කළේය.