එජාප ජනපති අපේක්ෂකයා නම් කිරීම හා සන්ධානගතවීම එකම දිනයක

එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා නම් කිරිම හා සන්ධානගතවිම එකම දිනයක සිදුවන බව පක්ෂ සභාපති කබ්ර් හෂිම් මහතා පවසයි.

ඒ, අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ය.