නව හමුදාපති වැඩ අරඹයි

නව යුද හමුදාපතිවරයා ලෙස පත් වූ යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සිය ධුරයේ වැඩ ආරම්භ කර ඇත.