ටෙක්නිකල් මංසන්ධිය අවට රථවාහන තදබදයක්

විරෝධතා පාගමනක් හේතුවෙන් මරදාන සහ ටෙක්නිකල් මංසන්ධිය අවට මේ වනවිට රථවාහන තදබදයක් හට ගෙන තිබේ.

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයවිසින් මෙම විරෝධතාවය සංවිධාන කර ඇති බව අප වාර්තාකරු පවසයි.