පූජිත් ජනපති කොමිසමට එයි

පාස්කු ඉරු දින එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවට පැමිණ ඇත.