අමෙරිකාව ලෝක ‍සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ඉවත් වෙයි

අමෙරිකාව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ඉවත්කර ගන්නා බව ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් නිල වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.