මෙරට කොරෝනා මරණ 204ක් දක්වා ඉහළට

තවත් කොරෝනා මරණ 05ක් වාර්තා වී තිබේ.

 

ඒ් අනුව මෙරට කොවිඩ් වැළදීමෙන් සිදු වී තිබෙන මරණ ගණන 204ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

No photo description available.