හැටන් හි පාසලක සිසුන් තිදෙනෙකුටත් කොරෝනා

හැටන් හි පාසලක සිසුන් තිදෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය වැළදී තිබෙන බව වාර්තා වෙයි.

 

මේ වන විට අදාල පාසලේ සිසුන් කිහිපදෙනෙක් සමග අදාළ සිසුන් තිදෙනා ස්වයං නිරෝධායනය සඳහා යොමුකර තිබේ.

අදාල සිසුන් වටවල හා හැටන් යන ප්‍රදේශවල පදිංචි පාසල් සිසුන්ය.