අයහපත් කාලගුණයෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට කඩිනමින් සහන සලසන්නැයි අගමැතිගෙන් නිලධාරීන්ට උපදෙස්

අයහපත් කාලගුණයෙන් මේ වන විට පීඩාවට පත්ව සිටින ජනතාවට කඩිනමින් සහන සලසන්නැයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිලධරීන්ට උපදෙස් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඒ සදහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන කඩිනමින් ලබා දෙන්නැයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා මුදල් අමාත්‍යාංශය වෙත දැනුම් දී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.