කැළණි ගංගා නිම්නයේ පහත් බිම් වල ගංවතුර තත්වය වර්ධනය විය හැකි බවට අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනයක්

මේ වන විට පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් කැළණි ගංගා ද්‍රෝණියේ ඉහල දාරා ප්‍රදේශ වල බොහෝ ස්ථාන වලට මිලිමීටර 125කට ආසන්න වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇති අතර මේ හේතුවෙන් දෙහිඕවිට , රුවන්වැල්ල , සීතාවක , දොම්පේ , හෝමාගම , කඩුවෙල , , කොළොන්නාව , බියගම , වත්තල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨස වලට අයත් කැළණි ගංගා නිම්නයේ පහත් බිම් වල දැනට පවතින ගංවතුර තත්වය වර්ධනය විය හැකි බවට අනතුරු ඇගවීමේ නිවේදනයක් වාරිමාර්ග දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

මේ අනුව එම පහත් බිම් ප්‍රදේශ වල සිටින ජනතාව ඒ පිලිබදව දැඩි අවදානයෙන් යුක්තව කටයුතු කරන්නැයි බලධාරීන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

අදාල නිවේදනය පහතින් ,