තවත් කොවිඩ් මරණ 101ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 101ක් වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය තහවුරු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ ගණන 2,011ක් දක්වා ඉහළගොස් තිබෙනවා.