ඊයේ වැඩිම ආසාදිතයින් ගම්පහින්

ඊයේ දිනයේ මෙරටින් ආසාදිතයින් 2738 දෙනකු වාර්තා වී තිබෙනවා. එයින් වැඩිම ආසාදිතයින් පිරිසක් වාර්තා වී ඇත්තේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එම ගණන 575ක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 339 දෙනකු වාර්තා වී තිබෙනවා.

May be an image of text