කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ සභාපති ධූරයෙන් රාජා කොල්ලුරේ ඉවත් කෙරේ

කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ සභාපති ධූරයෙන් රාජා කොල්ලුරේ ඉවත් කර තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව සහ දේශපාලන මණ්ඩලය අද රැස්වී එම තීරණය ගෙන තිබෙන බවයි පැවසෙන්නේ.