ඊයේ දිනයේත් ආසාදිතයින් 700 සීමාව ඉක්මවයි

කොවිඩ්

ඊයේ (24) දිනයේ තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 744ක් හඳුනාගෙන තිබේ.

මේ වනවිට මෙරටදී හඳුනාගෙන ඇති සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 559,604 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.