පුරුෂ කේන්ද්‍රීය සමාජය වෙනස් විය යුතුයි – කාන්තාවන්ට හිංසා කරන සමාජයකට දියුණු වෙන්න බැහැ – සජිත් කියයි

පුරුෂ කේන්ද්‍රීය සමාජය වෙනස් කිරීමට දැන් කාළය එළඹ ඇති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.

කාන්තා හිංසනය ඇති සමාජයකට කිසිදාක දියුණු විය නොහැකි බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ.

ඒ ලුණුගම්වෙහෙර ප්‍රදේශයේ පැවති හමුවකට එක්වෙමින්.