සිමෙන්ති මිල ඉහළට

ආනයනික කිලෝ ග්‍රෑම් 50 ක සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල අද (25) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට රුපියල් 500 කින් ඉහළ දැමීමට සිමෙන්ති සමාගම් තීරණය කර ඇත.

සිමෙන්ති කොට්ටයක නව මිල රුපියල් 2850 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.