ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහි ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් සංචිතය නම් කරයි

ඕස්ට්‍රේලියාව සමඟ ලබන 29 වනදා ගාල්ල අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිත තරඟ 02කින් යුත් ටෙස්ට් තරඟාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් සංචිතය නම් කර ඇත.