වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙක් මරුට

මොරටුව කටුබැද්ද මංසන්ධියේදී සිදුවූ වෙඩිතැබීමකින් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු මියගොස් ඇති බව වාර්තා වෙයි.