නාත්තණ්ඩිය වලහපිටිය ප්‍රදේශයේ විරෝධතාවයක්

නාත්තණ්ඩිය වලහපිටිය ප්‍රදේශයේ ඊයේ විරෝධතාවයක් පැවැත්වුණා.

ඒ මහා පරිමාණ වැලි ජාවාරමක් හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ විශාල පරිසර හානියක් සිදු වන බව පවසමින්.

Previous articleආර්ථික ගමන්මඟ වෙනස් කිරීමට ජාතික ජන බලවේගය සූදානමින්
Next articleරුසියාව යුක්‍රේනය ආක්‍රමණය කර අදට දින 248 යි