ආර්ථික ගමන්මඟ වෙනස් කිරීමට ජාතික ජන බලවේගය සූදානමින්

රට ගොඩනැගීමට නම් ආර්ථික ගමන් මගේ විප්ලවීය වෙනසක් සිදු කළ යුතු බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක පවසනවා.

ඒ ගාල්ල ආසන සමුළුව අමතමින්.