ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දිවයිනට

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අද (07) පෙරවරුවේ දිවයිනට පැමිණියා.