කළුතර සැකකරුවන් අද අධිකරණයට

කළුතර ලැඟුම්හලක ඉහළ මහළකින් ඇදවැටී පාසල් සිසුවියක් පසුගියදා මියගොස් තිබුණා.

මෙම සිද්ධියේ ප්‍රධාන සැකකරු ඇතුළු සෙසු සැකකරුවන් අද කළුතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට යළි ඉදිරිපත් කළා.