අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ

22023-08-28 පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළැඹුණු තීරණ පහත පරිදි වේ.

Previous articleඉන්දීය ජාතික ආරක්‍ෂක විද්‍යායතන නියෝජිත පිරිසක් ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය ඇමති හමුවෙයි
Next articleමහුනවර ඇසළ පෙරහර මංගල්‍යයේ සිව්වන රන්දෝලි පෙරහර අද