රටට ඩොලර් බිලියන 3 හමාරක වාර්ෂික ආදායමක් ලබා දිය හැකියි – කුකුළු කර්මාන්තකරුවන්(VIDEO)

රටට ඩොලර් බිලියන 3 හමාරක වාර්ෂික ආදායමක් ලබා දීමට හැකි බව දේශීය කුකුළු කර්මාන්තකරුවන් පවසනවා.

ඒ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර හමුවූ අවස්ථාවේදීයී.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Previous articleඋණට බෙහෙත් ගන්න ගිය දැරියට අතක් අහිමි වෙයි(VIDEO)
Next articleයතුරු පැදි සොරකමකට සම්බන්ධ සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට