ඉතාලියේ රෝස කුසුම දේවස්ථානයට වාර්තාගත ශ්‍රී ලාංකික බැතිමතුන් පිරිසක්(VIDEO)

Share

ඉතාලියේ බ්‍රේෂියා නගරයේ පිහිටි රෝස කුසුම ලෙස හඳුන්වන දේවස්ථානයේ වාර්ෂික දේව මංගල්‍යය පසුගියදා පැවැත්වුණා.

ඉතාලියේ සිටින අප ජාත්‍යන්තර වාර්තාකරුවන් පවසන්නේ පසුගිය වසරවලට වඩා මෙවර මංගල්‍යය සඳහා වාර්තාගත ශ්‍රී ලාංකික බැතිමතුන් පිරිසක් එක් වූ බවයි.

මේ පිළිබඳව සහ තවත් තොරතුරු පහතින් නැරඹිය හැකියි.

Read more

Local News