ජලය විකිණීමට හෝ පෞද්ගලීකරණයට කිසිදු අදහසක් නෑ – අමාත්‍ය ජීවන් තොණ්ඩමන්

ජලය විකිණීමට හෝ පෞද්ගලීකරණයට කිසිදු අදහසක් නැති බව අමාත්‍ය ජීවන් තොණ්ඩමන් පවසනවා.

ජල ගාස්තු සූත්‍රයේ අවසන් කෙටුම්පත දෙසැම්බර් මාසයේ සකසා අවසන් කරන බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Previous articleදුෂණය වෙනුවෙන් පෙනී සිටි තමා ඉවත් කිරීම ගැන කණගාටුයි – මන්ත්‍රී රොෂාන් රණසිංහ(VIDEO)
Next articleසටන් විරාමය දින දෙකකින් දීර්ඝ කෙරේ