ආනයනික කිරි පිටි මිල ඉහළට

ආනයනික කිරිපිටි මිල ලබන සතියේ සිට ඉහළ යන බව කිරිපිටි ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසනවා.

ඒ අනුව ආනයනික කිරිපිටි ග්‍රෑම් 400ක පැකට්ටුව රුපියල් 30කින් ඉහළ යන අතර, කිලෝ ග්‍රෑම් 01 ආනයනික කිරිපිටි පැකැට්ටුවක මිල රුපියල් 75කින් ඉහළ බවයි වාර්තා වන්නේ.

Previous articleඅද පළාත් කිහිපයකට වැසි
Next articleඩඩ්ලිට කැලණිය සිසුන්ගේ විරෝධය