තවත් සැකකරුවන් 680ක් අත්අඩංගුවට

දිවයින පුරා සිදුකළ මෙහෙයුම්වල දී සැකකරුවන් 680ක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

හෙරොයින් 168 g
අයිස් 93 g 926 mg
ගංජා 925g 156 mg
ගංජා පැල 1,044
මාවා 356 g
මත්පෙති 596
මදන මෝදක 32 g

මත්ද්‍රව්‍ය වැරදි සම්බන්ධ අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් 554 දෙනා අතර, පොලිස් මත්ද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යංශය සහ පොලිස් විශේෂ කාර්යංශයේ ලැයිස්තුවේ සිටි සැකකරුවන් 13 ක් සිටි.

Previous articleඅද කාලගුණ නිවේදනය
Next articleදිය වැලකට හසු වූ පිරිසක් බේරා ගනී